Amendament la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Câmpina

Studiind Proiectul de Hotărîre al Consiliului Local privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărire, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei în municipiul Câmpina, Organizația Locală a Partidului Mișcarea Populară a depus la Registratura Primăriei Câmpina o solicitare cuprinzând urmatoarele amendamente:

 • La Cap. I, art. 2.(1). să se adauge excepțiile, respectiv „cu excepția persoanelor care și-au amenajat înaintea construirii sistemului de canalizare, bazin vidanjabil impermeabil sau fosă septică care sunt amenajate conform legilor în vigoare și întreținute corespunzător”;
 • La Cap. I, art. 2. (3). să se adauge „notificarea de către operator”;
 • La Cap. I, art. 6. să se adauge „persoanele fizice pot depozita deșeuri rezultate din demolări pe cele 3 platforme existente în Municipiul Câmpina, gratuit”;
 • La Cap. II, art. 7. (1). să se excludă „partea carosabilă a drumului sau a străzii”;
 • La Cap. II, art. 7. (3). să se înlocuiască sintagma „imediate” din afirmația „au obligația să ia măsuri imediate de remediere […]” cu „de îndată dar nu mai mult de 24 de ore”;
 • La Cap. II, art. 7. (5). lit. a). să se adauge „conform prevederilor legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”;
 • La Cap. III, art. 8. lit. d). să se adauge „conform model ADPP”;
 • La Cap. III, art. 8. lit. f). să se adauge „zăpada depozitată de carosabil și trotuar în urma dezăpezirii să fie colectată și scoasă în afara localității de către firma prestatoare a serviciilor de dezăpezire”;
 • La Cap. VI, art. 18. să se adauge „pe trotuar și carosabil”;
 • La Cap. VI, art. 19. să se înlocuiască sintagma „imediat” din afirmația „să se îndepărteze imediat stâlpii […]” cu „de îndată dar nu mai mult de 24 de ore”;
 • La Cap. VII, art. 21. Să se modifice termenul „48 de ore” cu „24 de ore”.
Derulare la început