Interviu cu Bogdan Șandru
interviu realizat de Alin Bogdan

Vă rugăm să vă prezentați în câteva cuvinte. Unde locuiți, în ce cartier?
Mă numesc Șandru Bogdan, am 36 de ani, activez in industria petrolului de 15 ani pentru cea mai mare societate de profil din țară, sunt de profesie inginer/economist, sunt căsătorit, am un copil si locuiesc în mun. Câmpina. Timp de 30 de ani am locuit in cartierul Câmpinița.

Ce vă leagă de Câmpina? Care este cea mai dragă amintire a dvs. din Câmpina? Care este locul din Câmpina pe care îl iubiți cel mai mult/de care vă simțiți cel mai atașat?
De mun. Câmpina mă leagă familia mea deoarece atât eu, cat si soția si părinții noștri suntem câmpineni. Cele mai frumoase amintiri sunt toți anii copilăriei si liceului, ani pe care i-am petrecut aici. Locurile de care mă simt cel mai atașat sunt multe, dar cel mai bine mă simt pe o pătura întinsă pe iarba de pe muscel, uitându-mă la munții Bucegi.

Descrieți în câteva cuvinte orașul și câmpinenii.
Câmpinenii sunt oameni inteligenți, educați, cei mai mulți dintre ei cu foarte mult bun simt si cu o cultura a frumosului foarte bine întipărită in minte, fapt ce a făcut ca aceasta cultura a frumosului sa se infiripe si in imaginea de ansamblu a municipiului Câmpina.

Care este cea mai importantă problemă/direcție de dezvoltare din cartierul în care locuiți?
Cea mai importanta problema a orașului este lipsa spațiului si prăbușirea accentuată a economiei fostei dictaturi. Nu poate exista o dezvoltare sustenabila a municipiului fără utilizarea la maximum a fiecărui metru pătrat al acestei platforme geografice naturale pe care s-a dezvoltat municipiul nostru.

Menționați trei proiecte de dezvoltare a orașului pe care le vedeți necesare pentru viitorul Câmpinei
• inventarierea tuturor spatiilor de parcare ale municipiului si distribuirea lor către locatari in anumite condiții, locurile de parcare ramase libere vor putea fi folosite de către oricine contra cost. Dotarea tuturor cartierelor de imobile cu bariere/puncte de acces in parcare.
• Crearea si dezvoltarea unei echipe de intervenție rapida, pe baza de voluntariat, pentru dezastre naturale sau alte evenimente cu potențial distructiv asupra orașului si a locuitorilor săi.
• Propunerea taxei de latifundierat. Orice locuitor care deține o suprafață mai mare de 5000 mp inclusiv, va fi impozitat diferit, in sensul ca se va percepe o taxa suplimentara pentru fiecare 1000 mp ce depășește cei 5000 mp; se va folosi un sistem de multiplicare, similar cu cel al impozitului auto.

Ex: suprafața totala 5260 mp –impozit x 1.5
suprafața totala 5999 mp –impozit x 1,5
suprafața totala 6860 mp –impozit x 2
suprafața totala 7110 mp –impozit x 3
suprafața totala 8060 mp –impozit x 4
suprafața totala 9360 mp –impozit x 5
suprafața totala 10340 mp –impozit x 6
suprafața totala 11306mp –impozit x 7
suprafața totala 12457 mp –impozit x 8
suprafața totala 13530 mp –impozit x 9, etc
ordinul de multiplicare va fi de 1000 mp.

Amendamente.
Sunt scutiți de la acest supraimpozit proprietarii de terenuri care se afla in cel puțin una din situațiile de mai jos:
– Lit.a -Fac dovada ca venitul pe cap de membru de familie nu depășește 2000 Ron/luna,24 000 Ron/an; se includ toate tipurile de venit; salarii, pensii, chirii, dividende, brevete, sau orice alt venit.
– Lit.b -Alături de amendamentul de la lit. a, fac dovada ca terenul respectiv este folosit in gospodărie pentru culturi de legume pentru consum/vânzare precum si creșterea animalelor(minim 80 % din St va fi folosita in unul dintre aceste scopuri).
– Lit.c –terenul are categoria de folosință neproductiv, lăstăriș sau pădure.
– Lit. d- personalitățile juridice care fac dovada ca se afla in insolventa sau procedura de faliment. Se exclud de la acest amendament persoanele juridice care au achiziționat terenul supus impozitării de la intrarea in vigoare a acestui HCL, astfel va fi eliminata posibilitatea ca firmele sa fie declarate in insolventa intenționat.
– Lit. e -terenurile care suporta pe min 70% din suprafață mijloace de producție: hale industriale, platforme industriale, suprafețe echipate cu mijloace tehnice fixe.
*toate proiectele au multe amendamente si sunt enunțate simplist, ele pot fi explicate pe larg la cerere

Exprimați, în câteva cuvinte, angajamentul dvs. personal, față de câmpineni.
Față de câmpineni îmi asum angajamentul că o sa fiu onest, corect și devotat și de asemenea o sa fiu omniprezent in viața lor si a orașului.

De interes local
Derulare la început